Είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία επιθεώρησης συμμόρφωσης;

Ο έλεγχος των τακτικών καθηκόντων για τις απαιτήσεις συμμόρφωσης μπορεί να είναι δύσκολο να διαχειριστεί.

Το eesyQ® σας επιτρέπει να καταγράψετε ηλεκτρονικά αυτές τις διαδικασίες και να περιγράψετε τις ροές εργασίας που ακολουθούν. Δραστηριότητες όπως οι υπηρεσίες υγιεινής μπορούν να μεταφερθούν από καταγγραφες σε χαρτί επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε την απόδοση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών σας. Με τις ενσωματωμένες ροές εργασίας μπορείτε να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση των ελέγχων ασφαλείας, όπως η εξασφάλιση της ύπαρξης πινακίδας υγρού δαπέδου είναι στη θέση της και πότε αφαιρέθηκε. Τακτικά θέματα μπορούν επίσης να επισημανθούν και να αντιμετωπιστούν.

Διαδικασία Βασικής Υπηρεσίας - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οποιαδήποτε τοποθεσία

2. Οποιαδήποτε υπηρεσία (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού)

3. Εμφάνιση συμμόρφωσης

4. Επιβεβαιώστε την παράδοση