Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε οποιαδήποτε ροή εργασίας χρησιμοποιώντας μια ενιαία εφαρμογή στο κινητό σας;

Με το eesyQ® μπορείτε. Το ευέλικτο εργαλείο μας σας επιτρέπει να δημιουργήσετε οποιαδήποτε από τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες ή τις ροές εργασιών στην εφαρμογή μας. Αυτές μπορούν να εμφανίζονται στους χρήστες, τις εσωτερικές ομάδες και τους προμηθευτές απευθείας στην κινητή συσκευή τους ή σε ένα υπάρχον σύστημα αιτημάτων υποστήριξης.

Οι χρήστες της ομάδας μπορούν να αναλάβουν την κυριότητα της ροής εργασίας και τα βήματα μπορούν να γίνουν με μια μεθοδολογική διαδικασία που μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε.

Ακίνητα - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

1. Τοπογράφηση κατοικίας

2. Πληροφορίες πριν από την πώληση

3. Πληροφορίες πωλήσεων, ενσωματωμένες στο ERP

4. Παράδοση των κλειδιών

5. Αίτηση παρέμβασης

6. Εκτέλεση παρέμβασης