Είναι αυτοματοποιημένη η συμμόρφωσή σας με την Υγεία και την Ασφάλεια;

Εάν οι καθημερινές επιθεωρήσεις είναι κανονικές και αποτελεσματικές, οι εταιρείες θα μειώσουν το κόστος συντήρησης, θα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού τους και θα αυξήσουν τη συνολική λειτουργική παραγωγικότητα. Με την τεχνολογία eesyQ®, οι κατασκευαστικές εταιρείες εξοικονομούν σημαντικό χρόνο και χρήμα με προσαρμοσμένες διαδικασίες επιθεώρησης και εύκολη συλλογή δεδομένων σε μόλις 2 κλικ. Επιπλέον, το eesyQ® διατηρεί ένα ηλεκτρονικό ίχνος ελέγχου σε οποιαδήποτε διαδικασία και σας επιτρέπει να δημιουργείτε ρουτίνες που πρέπει να ακολουθούνται από έναν χρήστη ή έναν χειριστή, διασφαλίζοντας ότι όλα τα απαιτούμενα βήματα έχουν ληφθεί και καταγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία.

Κατασκευή και Συμμόρφωση - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισάγετε ψηφιακές καθημερινές λίστες ελέγχου στον εξοπλισμό

2. Δυναμικές διαδικασίες και καταγραφή πληροφοριών

3. Βελτιστοποιήστε τα έσοδά σας ανά ώρα

4. Αυτόματη αποστολή αιτήματος επισκευής στην τεχνική υπηρεσία εφημερίας

5. Εξαλείψτε τα αρχεία υπηρεσίας χαρτιού και τα χειροκίνητα αιτήματα για αναφορά προβλημάτων

6. Καταγράψτε και αναφέρετε λεπτομερή ανάλυση για όλο τον εξοπλισμό σας